Wat is een EPC/Asbest attest?

EPC Attest

EPC residentieel of niet residentieel

Epc’s worden opgemaakt zowel voor “residentiële” als “niet residentiële” eenheden.
Een “residentiële eenheid” is een gebouw of gebouwdeel bestemd voor huisvesting zoals woningen, appartementen voor zover het geen collectief woongebouw met gemeenschappelijke voorzieningen betreft.
Een “niet residentiële” eenheid is een gebouw of bouwdeel die niet bestemd is voor residentieel gebruik zoals kantoren, handelsruimtes, horeca, ziekenhuizen, enz.
Het voorleggen van een EPC is verplicht bij verhuur, verkoop en andere overdracht. Het EPC is ook nodig als u in aanmerking wilt komen voor de EPC-labelpremie of het bekomen van een renteloos renovatiekrediet. Het EPC geeft aan hoe energiezuinig het gebouw al dan niet is.
Voor een wooneenheid met  EPC-label D, E of F mag sinds 1-10-2022 de huurprijs niet (volledig) geïndexeerd worden .

EPC gemeenschappelijke delen

Het EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw geeft aan hoe energiezuinig de gemeenschappelijke delen (vloeren, muren, daken,…) en de collectieve installaties zijn. Er staan ook aanbevelingen in om de energieprestatie te verbeteren.
Grote appartementsgebouwen vanaf 15 gebouweenheden moeten al sinds 2022 beschikken over een EPC voor de gemeenschappelijke delen. Vanaf 5 gebouweenheden geldt de verplichting vanaf 2023 en vanaf 2 gebouweenheden vanaf 2024. Deze verplichting staat los van verkoop of verhuur.

Asbest Attest

Cruciale Informatie

Verplicht Asbestattest
Sinds 23 november 2022 is elke nieuwe gebouweigenaar in Vlaanderen wettelijk verplicht om te beschikken over een asbestattest. Dit officiële document is het resultaat van een grondige asbestinventarisatie uitgevoerd door een gecertificeerde asbestdeskundige.
Niet-Destructieve en Destructieve Inventarisaties
Er zijn twee soorten asbestinventarisaties: niet-destructieve en destructieve inventarisaties. Een niet-destructieve inventarisatie is gebaseerd op visuele inspectie, terwijl een destructieve inventarisatie ook monsters neemt uit mogelijke asbesthoudende materialen.
Cruciale Informatie voor Gebouweigenaren
De inventarisatie levert cruciale informatie op over de aanwezigheid en de staat van asbest in het gebouw. Dit is vooral van belang voor gebouwen ouder dan 2001 en gebouwen waarvan wordt vermoed dat ze zijn gebouwd met verdacht materiaal.
Geldigheid van het Asbestattest
Een asbestattest blijft onbeperkt geldig, tenzij er veranderingen zijn in het gebruik van het gebouw of er asbesthoudende materialen worden verwijderd, zoals bij renovaties.
Kosten en Offerte
De kosten van een asbestinventarisatie en het opstellen van een asbestattest variëren afhankelijk van factoren zoals de grootte en het type gebouw, de aanwezigheid van asbest en de complexiteit van het onderzoek. Voor een vrijblijvende offerte kunt u altijd contact met ons opnemen.
Streven naar Asbestveilige Gebouwen
De Vlaamse overheid streeft ernaar om tegen 2040 alle Vlaamse gebouwen en woningen asbestveilig te maken, als onderdeel van het plan om de gezondheidsrisico’s van asbest in Vlaanderen te minimaliseren.
Verschillende Soorten Asbest
Er zijn verschillende soorten asbest, waarvan sommige minder gevaarlijk zijn wanneer de asbestvezels in het materiaal zijn ingesloten.
Asbestattest Plichten en Vrijstellingen
Vanaf 23 november 2022 moet elke eigenaar van een gebouw in Vlaanderen, gebouwd vóór 2001, een asbestattest kunnen voorleggen. De verplichting tot het hebben van een asbestattest geldt niet voor alle gebouwdelen.
Geldigheid en Herinventarisatie
Het asbestattest is tien jaar geldig. Na deze periode, of wanneer er asbestverwijderingswerken hebben plaatsgevonden, is een nieuwe asbestinventarisatie vereist.
Bewustwording van Asbest
Het is belangrijk op te merken dat asbest in goede staat minder gevaarlijk is dan in slechte staat, wanneer vezels kunnen vrijkomen. Daarom is een nauwkeurige inventarisatie van groot belang.
Asbestattest en Beheer
Een asbestattest bevat gedetailleerde informatie over de aanwezige asbest in het gebouw, de locatie, de staat ervan en aanbevelingen voor het beheer ervan.
Het Doel van de Vlaamse Overheid
De Vlaamse overheid streeft naar asbestveilige gebouwen tegen uiterlijk 2040 als onderdeel van een plan om gezondheidsrisico’s te minimaliseren.
Belang van Asbestattest
Het asbestattest is van groot belang voor gebouweigenaren en potentiële kopers of huurders, aangezien zij hiermee weloverwogen beslissingen kunnen nemen over asbestverwijdering of -beheer. Het helpt om veiligheidsrisico’s te minimaliseren.

EPC gemeenschappelijke delen

Het EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw geeft aan hoe energiezuinig de gemeenschappelijke delen (vloeren, muren, daken,…) en de collectieve installaties zijn. Er staan ook aanbevelingen in om de energieprestatie te verbeteren.
Grote appartementsgebouwen vanaf 15 gebouweenheden moeten al sinds 2022 beschikken over een EPC voor de gemeenschappelijke delen. Vanaf 5 gebouweenheden geldt de verplichting vanaf 2023 en vanaf 2 gebouweenheden vanaf 2024. Deze verplichting staat los van verkoop of verhuur.

EPC residentieel of niet residentieel

Epc’s worden opgemaakt zowel voor “residentiële” als “niet residentiële” eenheden.
Een “residentiële eenheid” is een gebouw of gebouwdeel bestemd voor huisvesting zoals woningen, appartementen voor zover het geen collectief woongebouw met gemeenschappelijke voorzieningen betreft.
Een “niet residentiële” eenheid is een gebouw of bouwdeel die niet bestemd is voor residentieel gebruik zoals kantoren, handelsruimtes, horeca, ziekenhuizen, enz.
Het voorleggen van een EPC is verplicht bij verhuur, verkoop en andere overdracht. Het EPC is ook nodig als u in aanmerking wilt komen voor de EPC-labelpremie of het bekomen van een renteloos renovatiekrediet. Het EPC geeft aan hoe energiezuinig het gebouw al dan niet is.
Voor een wooneenheid met  EPC-label D, E of F mag sinds 1-10-2022 de huurprijs niet (volledig) geïndexeerd worden .

Klaar om te beginnen?

Neem vandaag contact met ons op! Ons team staat klaar om het proces gemakkelijk en zorgeloos tot stand te brengen!

Contacteer ons